Продължете към съдържанието

ЗАПОВЕД за въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 07.09.2021 година до 31.10.2021 година

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 906 / 03.09.2021 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 629 на Министерски съвет от 26 август 2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 от МС от 14 май 2021 година извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор,

Н  А Р  Е  Ж  Д  А  М:

­­­            І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белене считано от 07.09.2021 година до 31.10.2021 година:

 1. Провеждането на присъствени групови занятия в ЦПЛР – ОДК, ЦСРИ „ Свети Викенти“ и ЦОП, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 2. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 3. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 4. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 5. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът ( участието) е неограничен.
 6. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 7. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
 8. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
 9. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от посетителите.
 10. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.
 11. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7.00 часа до 23.00 часа при спазване на отстояние от 1.5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 12. Провеждането на събирания от частен характер(кръщенета,сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
 13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.
 14. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.
 15. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл.1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:
 • Установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа не е възможно и
 • разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.
 • Свижданията в МБАЛ-Белене се организират по ред определен от ръководителя на заведението при задължително носене на лични предпазни средства ( калцуни, ръкавици, престилка и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.
 • Въведените противоепидемични мерки по т.1,2,6,7,10, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията(местата) на обектите, съответно мероприятията и броя на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:
 • 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID – 19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г.на министъра на здравеопазването и
 • Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица които:
  • Са ваксинирани или проболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за проболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
   • Представят отрицателен резултат от проведено 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID – 19 или бърз антигенен тест(близо 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.
 • Въведените противоепидемични мерки по т.15 относно задължителното отстояние от 1.5 м между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса може да не се прилага при изпълнение на условията по т.17.
 • Ръководители на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т.17 предварително уведомяват за взетото решение регионалната здравна инспекция – Плевен.

ІІ. Дейностите, които не са преустановени или забранени в тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени в Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

ІІІ. Заповед № 900 от 01.09.2021 година се отменя.

ІV. Заповедта влиза в сила от 07.09.2021 година.

Заповедта да се публикува на официалната интернет-страница на Община Белене.

Милен  Дулев

Кмет на Община Белене

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *