Продължете към съдържанието

Община Белене разработи онлайн платформа за предоставяне на информация и за подаване на сигнали за кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии, наводнения, катастрофи.

В изпълнение на проект: „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, Община Белене разработи  онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнения. Всички граждани могат да достигнат до платформата чрез интернет страницата на Община Белене https://belene.bg/, където има банер, който препраща към онлайн платформата или на адрес: https://sos-robg.eu/.

Уеб базираната платформа е разработена на трие езика – български, румънски и английски език и предоставяне информация за превенция и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнения, със следните модули:

  • Модул „Новини“
  • Модул „Актуално състояние на региона“ (АСР)
  • Модул „Форуми“
  • Модул „Действия при кризисни ситуации и опасности“ (ДКСО)
  • Модул „Контакти“

Всички граждани могат да посещават сайта редовно, да се регистрират и да четат актуална информация за случващото се в региона, да коментират  предоставената информация във форумите, както и да подават сигнали за пожари, наводнения, усложнена зимна обстановка и катастрофи в региона.

Платформата се поддържа и управлява от община Белене.

*Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието носят единствено нейните автори

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *